3D program

3D snimanje zuba (CBCT) je sve češće indikovana dijagnostička metoda kojom stomatolog dobija najprecizniji i najdetaljniji uvid u stanje kostiju, zuba i ostalih struktura gornje ili donje vilice i na taj način ima mogućnost vizualizacije snimaka po presecima u sve tri dimenzije, kao i analize svega snimljenog u trodimenzionalnoj rekonstrukciji.

Najčešće se koristi u implantologiji, oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji, ali u poslednje vreme sve učestalije nalazi svoju primenu i u ostalim granama stomatologije (endodonciji, ortodonciji, parodontologiji…).

Pored standardnih programa snimanja CBCT snimanja, Soredex se izdvojio posebno konstruisanom MINIDOSE opcijom snimanja, koja uz minimalno zračenje (ekvivalent 1/5 zračenja primljenog tokom izrade ortopana) pruža stomatologu mogućnost dobijanja velike količine informacija o traženom segmentu oralne regije.

Na drugom kraju spektra Soredex nudi ENDO program snimanja – opciju koja nudi snimke u najvećoj mogućoj rezoluciji, koji u sebi nude izuzetno veliki broj detalja, koji su stomatologu nedostupni kroz ostale vidove radiografisanja.

Sve snimke stomatolozi i pacijenti mogu preuzeti u elektronskoj formi po izboru – na disku, flash memoriji ili putem e-maila.

Stomatolozi pritom dobijaju OnDemand3D – program za 3D dijagnostiku sa posebnim modulima za dijagnostiku dentalne regije, temporomandibularnog zgloba, maksilarnih sinusa i planiranje ugradnje implantata. Program je preveden na srpski jezik, što olakšava rad na 3D projektima.

Kontaktirajte nas

Adresa
Resavska 88 11000 Beograd
Pozovite