Zaštita od zračenja

Skanora 3D Ortopan centar koristi aparate i opremu prestižnog finskog brenda Soredex, koji je postavio visoke tehnološke standarde u proizvodnji svoje opreme i protokolima snimanja, kao i u zaštiti od zračenja pacijenata i samih radnika.

Svi uređaji su potpuno novi i imaju važeće dozvole Republičke agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i redovno su održavani. Njihovom primenom znatno se skraćuje trajanje snimanja, rasipanje rendgenskih zraka je svedeno na minimum, zračno polje je redukovano, a to sve smanjuje ukupnu izloženost pacijenata zračenju na najmanju moguću meru.

Prostorija u kojoj se obavljaju snimanja je na poseban način izolovana od ostalog dela našeg RTG centra, zidovima ojačanim barijum-sulfatnim pločama, kao i posebnim vratima koja u sebi sadrže olovne folije odgovarajuće debljine, a sve u skladu sa strogim propisima referentne institucije za zaštitu od jonizujućeg zračenja.

Za samo snimanje koriste se i adekvatne dodatne zaštite pacijenata u obliku zaštitne kecelje i štitnika za štitnu žlezdu, zaštitnog ekvivalenta 0,35mm olova.
Uređajima rukuju doktori stomatologije koji su prošli i dodatnu edukaciju za korišćenje aparata.

Prilikom snimanja dece koriste se posebno prilagođeni programi snimanja – skraćeno trajanje ekspozicije, kao i dodatno smanjena doza zračenja.

Zaštita pacijenta nam je najvažnija i zato joj posvećujemo najveću pažnju!

CRANEX 3Dx tabela

Kontaktirajte nas

Adresa
Resavska 88 11000 Beograd
Pozovite